Cíle projektu

Cílem projektu je udržet pečované osoby v jejich domácím prostředí, což v důsledku samém vytváří nižší finanční náklady, než u klientů v zařízeních pobytových služeb. A současně vytváří vysokou míru efektivity tím, že směřuje a využívá prostředky pro skutečné potřeby klienta, čímž zamezuje překrývání služeb z různých zdrojů na jeden řešený případ.

 

Za tímto účelem bude vytvořen a otestován zcela nový model služby:

Centrum pro rodinné pečující na úrovni měst a jejich spádových oblastí s novou pracovní pozicí poradce pro rodinné pečující, který zajišťuje službu ve dvou lokalitách ČR:

  • Havířov
  • Uherský Brod

Z dlouhodobého hlediska projekt usiluje o propojování a síťování sociálně zdravotní péče a o úspory investic do nových kapacit (zejm. Domovů).

 

Příčiny problému:

  • Česká populace demograficky stárne. Narůstá počet osob 50 + a seniorů, kteří se dožívají sice vyššího věku, avšak z důvodu nemocí či zranění se stávají závislými na péči druhé osoby.
  • Další příčinou je systémová chyba – nebylo vytvořeno legislativní nastavení modelu sociálně zdravotní péče – současné služby nejsou orientovány na potřeby pečujících rodin.

 

Výše podpory: 9 629 605,00,- Kč