Informace o projektu

Pro odborné pracovníky bude v našem projektu připraven jedinečný materiál, který Vám umožní zakládat Centra i ve vašich městech.

 

„Metodika aplikace sociálně zdravotní péče realizované prostřednictvím Center“, pro organizace poskytující sociální služby, pro zástupce obcí. (specifikace vymezení, nástrojů, metod a technik pomoci včetně modelů fungování Centra).

 

„Studie úspor sociálně zdravotní péče založené na komunitním modelu Center“, která je určená především pro zástupce obcí (představitele místních samospráv, manažery v oblasti sociálního plánování - vytvoření nástroje pro udržitelné financování sociálně zdravotní péče na úrovni obcí).

 

Příprava a realizace odborných workshopů v jednotlivých krajích

Konzultační workshopy tuto činnost zahájí. Ve vybraných 3 krajích proběhne řízená odborná konzultace se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a obcí k výstupům projektu – konzultace dílčích výstupů Metodiky Centra. Smyslem je podrobit výstupy metodiky připomínkování odborných zástupců dotčených stakeholderů projektu na širších odborných fórech. Otevřená platforma diskusních workshopů pomůže k další konkretizaci, zpřesnění, nebo úpravě výstupů z realizace projektu.

 

Odborné workshopy proběhnou ve 13 krajích, cílem bude představení základních výstupů projektu včetně představení základních kazuistik. Druhá část bude věnována proškolení zástupců obcí a poskytovatelů sociálních služeb v aplikaci finální metodiky Centra vzniklé v rámci KA3 tohoto projektu a také budou seznámeni s konkrétními ekonomickými dopady při zřízení Centra KA3 (studie úspor). Díky čemuž mohou na svém území v dlouhodobém horizontu plánovat a prognózovat ekonomický potenciál poskytovaných služeb. Seznámí se také s novými možnostmi poskytování služeb a podpory pečujícím rodinám.