Materiál k diskuzním fórům

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

 

v souvislosti s realizací našeho projektu si Vás dovolujeme požádat o spolupráci na veřejném připomínkovacím procesu.

Česká asociace pečovatelské služby se včetně odborných partnerů podílí na tvorbě zcela nové a ojedinělé služby pro rodinné pečující, která je nyní provozována v rámci Center pro rodinné pečující v Havířově a Uherském Brodě. Bližší informace o probíhajícím projektu naleznete na našich stránkách Center www.rodinnipecujici.cz.

Cílem veřejného připomínkování je podrobit výstupy metodické opory Center připomínkování odborníků z řad zástupců odborů sociálních věcí, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců zdravotně sociální péče, krajských úřadů a úřadů práce.

Níže naleznete konzultační materiál, kterým je Metodika aplikace sociálně zdravotní péče realizované prostřednictvím Center. Tato obsahuje základní informace k provozu Center a shrnuje naše dosavadní zkušenosti s jeho provozováním.

Materiál ke ztažení zde: METODIKA  2018.pdf

Vaše připomínky k tomuto materiálu je možné zasílat do termínu 10.12.2018 elektronicky na mail: rodinnipecujici@gmail.com,

nebo můžete využít kontaktní formulář.

Věříme, že otevřená platforma odborné diskuze a zejména Vaše cenné připomínky k předloženému materiálu nám pomohou lépe konkretizovat, upřesnit nebo upravit konečnou podobu Center pro rodinné pečující.

 

Vaší spolupráce si nesmírně ceníme.

 

Se srdečnými pozdravy

 

PhDr. Jindřich Kadlec

předseda České asociace pečovatelské služby

 

 

Kontaktní formulář pro zaslání připomínek: