Nabídka vzdělávání

Aktuální nabídka kurzů:

Centrum Havířov:

Vzdělávací kurzy pro Vás připravujeme.

 

Centrum Uherský Brod:

Vzdělávací kurzy pro Vás připravujeme.

                     

 

Kurz 1:     Vzdělávání v oblasti správné manipulace a polohování

Cíl              

Objasnit základní informace týkající se polohování a manipulace.

Obsah

Vysvětlit zásady a druhy polohování, základy preventivních opatření (zejména v případě proleženin).

Seznámit se s druhy základních poloh a problematikou polohování u osob s cévní mozkovou příhodou.

Naučit se, jak s ležící osobou správně zacházet, jak a kde ji správně uchopit a jak ji pomoci ve vazbě na její věk, postižení či onemocnění.

 

Termín

  Havířov

 

Lektor

Věra Khunová -Havířov

Karla Vrlová - Uherský Brod

Místo                          

 

 

 

Centrum pro rodinné pečující

Moskevská 1103/1f, Havířov -Město

 

 

Kurz 2:     Prevence pádů a úrazů, používání kompenzačních pomůcek

Cíl                    Objasnit základní informace týkající se prevence úrazů a pádů a seznámit pečující osoby s možností a nabídkou kompenzačních polohovacích pomůcek.                                                                     
Obsah

 

Význam prevence úrazů u pečovaných i pečujících osob

Představení kompenzačních pomůcek a možnosti jejich využití

Jak získat jednotlivé druhy pomůcek

Zásady úpravy lůžka a pokoje - význam preventivních opatření

Doporučované změny bytu - vybavení a ustavení pokoje

Součástí kurzu jsou i praktické ukázky  "jak používat kompenzační pomůcky"

Termín

 

 

Lektor

Věra Khunová  - Centrum Havířov

Karla Vrlová     -  Centrum  Uherský Brod

Místo a čas           konání         

 

Centrum pro rodinné pečující

Moskevská 1103/1f, Havířov -Město

14,00 - 18,00 hodin

 

DPS  Za Humny 2467

688 01 Uherský Brod

14,00 - 18,00 hodin.

 

Kurz 3:     Péče o lidi se specifickými potřebami: demence   

Cíl                    

Objasnit základní informace týkající se tohoto onemocnění a základy péče.                                                                                                                                            

Obsah

 

Demence: základní informace o onemocnění

Možnosti léčby

Názorné příklady projevů nemoci

Základy péče o člověka s demencí  - životní styl , fyzická aktivita, psychická aktivita, stav výživy

Jak komunikovat s člověkem s demencí

 

Termín

 

 

 

 

     

 

                                                                      

Lektor

 

 

 

Věra Khunová  - Havířov

Karla Vrlová     - Uherský Brod   

 

                                                                       

Místo a čas konání          

Centrum pro rodinné pečující                                                           

Moskevská 1103/1                                                                                  

736 01 Havířov - Město                                                                       

14,00 - 18,00 hodin

      

Dům s pečovatelskou službou

Za Humny 2467

688 01 Uherský Brod

14,00 - 18, 00 hodin     

                                                                     

 

 

 

Kurz 4:     Specifika péče ve stáří

Cíl                                                  

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní problematikou péče o klienty v seniorském věku.                                                                                                                                                                                            

Obsah

Vysvětlení základních pojmů např. zdraví, nemoc,stáří,délka života, stárnutí, demografie stáří, priority geriatrické péče

Specifické změny ve stáří

Osobnostní změny ve stáří

Specifika komunikace ve stáří a její zásady umění stanovení hranic

Stáří  a rodina, zátěž rodinných pečujících

Možnost zkvalitnění péče o seniory se zaměřením na jejich potřeby

Význam aktivizace a motivace

Praktické postupy pro zvládání problémových situací - agresivita,toulání , paranoidita, noční neklid.

 

Termín

 

  

     

                                                                                   

Lektor

Mgr. Jana Létalová  -  Havířov

Karla Vrlová  -  Uherský Brod         

                                                                     

Místo a čas konání       

 

Centrum pro rodinné pečující                                                                      

Moskevská 1103/1f                                                                                  

736 01 Havířov - Město                                                                

14,00 - 18,00 hodin    

 

 

Dům s pečovatelskou službou                                                                             

 Za Humny  2467

 688 01 Uherský Brod

14,00 - 18,00 hodin

 

Kurz 5:     První pomoc v domácnosti

Cíl                                   Cílem kurzu je předání základních znalostí a dovedností v oblasti poskytování neodkladné první laické pomoci.
Obsah

Co znamená neodkladná první laická pomoc

Přehled základních činností první pomoci v domácnosti

Podmínky poskytování první pomoci

První pomoc v praxi

Situace, které ohrožují pečované osoby na životě např. bezvědomí, krvácení,otrava, podchlazení, popáleniny,      poranění, šok,infarkt myokardu, cévní mozková příhoda,diabetes,epileptický záchvat

Odlišení projevů vybraných onemocnění ve stáří a postižení

Součástí kurzu jsou i praktické ukázky " první laické pomoci"

Termín                                         

  

   

Lektor Věra Khunová
Místo a čas konání            

 

 

Centrum pro rodinné pečující

Moskevská 1103/1f, Havířov -Město

14,00 - 18,00 hodin

 

 

Kurz 6:     Péče o lidi se specifickými potřebami: Parkinsonova choroba, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu a další

Cíl                                      

Objasnit základní informace týkající se  uvedených nemocí.                                                                                                                                                                            

Obsah

Péče o lidi se specifickými potřebami: Parkinsonova choroba, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu a další
Vysvětlit základní průběh nemocí: projevy, průběh a možnosti léčby

Objasnit přístupy a základní informace k péči o ně
Termín

 

  Havířov

                                                                             

Lektor

 

 

Věra Khunová  -  Havířov

Karla Vrlová  -  Uherský Brod   

                                                                      

Místo a čas konání  

 

 

Centrum pro rodinné pečující                                                         

Moskevská 1103/1f                                                                 

736 01 Havířov - Město                                                                          

14,00 - 18,00 hodin     

 

                                                                      

Dům s pečovatelskou službou 

Za Humny 2467

688 01 Uherský Brod

14,00 - 18,00 hodin

   

 

Kurz 7:     Dávkový systém v ČR

Cíl                                      

Poskytnout základní přehled o možnostech dávek                                                                                                                                                                                             

Obsah

 

Příspěvek na péči
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Státní sociální podpora
Hmotná nouze

 Důchody
Termín  
Lektor Mgr. Věra Hloušková
Místo a čas konání

 

 

 

Dům s pečovatelskou službou 

Za Humny 2467

688 01  Uherský Brod

14,00 -18,00 hod.

 

Kurz 8:   Zásady správného ošetřování osoby s omezenou soběstačností

Cíl                              Objasnit základní informace týkající zásad správného ošetřování osoby s omezenou soběstačností                                                                                                                                                               
Obsah

Vysvětlení základních pojmů: bolest, vyprazdňování, spánek, pohyb

Zajištění základní péče o osobu blízkou:

s omezenou soběstačností

s problematikou inkontinence

s poruchou orientace

Preventivní opatření u ležících osob - proleženiny a jejich prevence

Představení pomůcek pro inkontinenci, ukázky jejich správného použití a možnosti jejich získání

Představení pomůcek pro základní péči

 

 

Součástí kurzu jsou i praktické ukázky „jak pečovat“, předvedení provedení hygieny na lůžku, mytí vlasů na lůžku.

Termín

 

 

 

 

Lektor

Věra Khunová  -  Havířov      

Karla Vrlová  -  Uherský Brod        

 

                                                                     á

Místo a čas konání

Centrum pro rodinné pečující                                                                     

Moskevská 1103/1f                                                                                       

736 01 Havířov -Město                                                                                                                                  

                                                                                                                     

14,00 - 18,00 hodin                                                                                    

Dům s pečovatelskou službou   

Za Humny 2467  

688 01 Uherský Brod

14,00 - 18,00 hodin                                                                                     

 

Kurz 9:     Syndrom vyhoření

Cíl     

Představit účastníkům problematiku syndromu vyhoření, jeho zjišťování a prevenci proti němu.

Obsah

Stres, jeho příčiny a reakce na stres

Jak úspěšně zvládat stres

Co je syndrom vyhoření

Jak se mu účinně bránit

Termín  
Lektor

Mgr. Monika Fojtáchová

Místo a čas konání

Dům s pečovatelskou službou

Za Humny 2467

688 01  Uherský Brod

14,00 -18,00 hod.

 

Kurz 10:   Řešení konfliktních situací

Cíl                             

Zvládat komunikaci v zátěžových situacích, naučit se prevence a řešení konfliktů.

Obsah

Co je to konflikt: druhy a zdroje, nejčastější příčiny konfliktu, faktory ovlivňující průběh konfliktu.

Jak úspěšně řešit konflikty:

s osobou, o kterou pečuji,

s dalšími rodinnými příslušníky

Vymezení hranic, vznik a udržování hranice a jejich zásady

Hranice ve vtahu mezi dvěma lidmi, v rámci rodiny, případně širšího okolí pečující osoby - hranice při pomáhání

Termín  
Lektor Mgr. Monika Fojtáchová
Místo a čas konání

Dům s pečovatelskou službou

Za Humny 2467

688 01 Uherský Brod

                                                                                                            

14,00 - 18,00 hodin

   

...