Očekávané změny v důsledku projektu

Díky nově vytvořené službě Centra očekáváme v krátkém horizontu (v době trvání projektu):

  • zvýšení znalostí pečujících osob, „jak ony samy mají pečovat“,
  • jejich lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče,
  • procentuální nárůst osob, které budou schopny kombinovat formální a neformální péči, jejich proaktivní přístup,
  • posílení a podporu kompetencí rodin.

 

V dlouhodobém horizontu jsou očekávány tyto výsledky (po ukončení projektových aktivit):

  • zvýšení kvality života lidí v rámci komunity,
  • dlouhodobá vyšší kooperace sociální služby se zdravotní péčí a sociální prací na obci, a to na úrovni jednotlivých uživatelů služeb,
  • flexibilita a inovace sociálních a zdravotních služeb s ohledem na potřeby cílové skupiny se zaměřením na služby poskytované v domácím prostředí,
  • posílení spolupráce s přirozeným sociálním prostředím a rozvoj sítě přirozených vztahů,
  • minimalizace negativních dopadů z dlouhodobé péče na životní styl rodiny.

 

Pro formální sektor bude novým a efektivním prvkem sdílení informací plynoucí z případových konferencí, metodologie Centra.