Služba pro rodinné pečující

Komu je služba určena:

 • Začínáte s péčí nebo již pečujete a uvítali byste lepší orientaci v sociálně-zdravotní péči?
 • Potřebujete sami podporu, abyste náročnou situaci zvládli?
 • Potřebujete informace, jak správně pečovat?
 • Chcete se v pečování o své blízké vzdělávat?

 

Právě pro Vás je určena tato služba!

Náš poradce Vám nejen poradí a navštíví Vás ve vaší domácnosti, ale bude Vás provázet a pomáhat Vám po celou dobu Vaší péče o jinou osobu.

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 

1. Poradenství v našich Centrech i ve Vaší domácnosti

 • Poskytneme informace, které Vám v péči o jinou osobu pomohou.
 • Ukážeme, jak propojovat jednotlivé sociální a zdravotní služby ve prospěch řešení Vaší nepříznivé situace.
 • Pomůžeme navázat kontakt s odbornými službami v sociální i zdravotní péči, které by Vaši péči usnadnily.
 • Umožníme zpřehlednění nabídky dostupných služeb na daném území.
 • Pomůžeme s vyřízením dávek, na které máte Vy či osoba, o kterou pečujete, nárok.
 • Poskytneme podporu, abyste jste náročnou situaci zvládli.

 

2. Vzdělávací programy pro rodinné pečující

 • Ukážeme Vám, jak správně pečovat.
 • Jednotlivé vzdělávací kurzy jsou uzpůsobeny potřebám pečujících rodin.
 • Jsou zabezpečeny v rozsahu až 4 vyučujících hodin a obsahují základní teoretický vhled do problému a praktické ukázky.
 • Lektory jsou zkušení odborníci s praxí.
 • Výuka probíhá v malých skupinách.
 • Důraz je kladen na praktické ukázky.
 • V případě potřeby, zajistíme po dobu kurzu dohled i péči osobě, o kterou pečujete.

 

Vzdělávání bude probíhat zejména v oblastech manipulačních technik a polohování, péče o kůži, problematika zátěže a řešení konfliktů, péče o lidi se specifickými potřebami (demence, Parkinsonova choroba, cévní mozková příhoda, aj.) Budeme se zabývat prevencí pádů a úrazů, používání kompenzačních pomůcek, aj.

O aktuálních tématech a termínech vzdělávání Vás budeme průběžně informovat v našich Centrech a na našich webových stránkách www.rodinnipecujici.cz

Aktuální témata a termíny vzdělávání naleznete ZDE

 

3. Podporu pečujících skupin

 • Umožníme Vám sdílet s jinými rodinnými pečujícími Vaše zkušeností či starostí prostřednictvím svépomocných skupin.
 • Smyslem setkání je vzájemná podpora rodinných pečujících formou sdílení.
 • Skupina bude probíhat 1 krát měsíčně v našich Centrech.
 • Skupiny budou probíhat pod vedením psychologa.

 

O aktuálních termínech konání svépomocných skupin Vás budeme průběžně informovat v našich Centrech a na našich webových stránkách www.rodinnipecujici.cz

Aktuální termíny konání svépomocných skupin naleznete ZDE

 

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně!