Svépomocné skupiny

Dovolujeme si Vás pozvat na konání svépomocné skupiny:

Centrum Havířov

Svépomocnou skupinu pro Vás připravujeme.

 

Přihlásit se můžete u p. PhDr. Jaroslavy Baselové -  tel.č.: 725 976 962,  e-mail: baselova.jaroslava@ssmh.cz

 

Místo konání : Centrum pro rodinné pečující

                          Moskevská 1103/ 1f 

                          736 01  Havířov - Město

 

Lektor:  Mgr. Jana Létalová

 

Centrum Uherský Brod

Svépomocnou skupinu pro Vás připravujeme.

 

Přihlásit se můžete u p. Bc. Marie Slámečkové, DiS. - tel.č.: 737 945 865, e-mail: marie.slameckova@ub.cz

 

Místo konání :   Dům s pečovatelskou službou 

                            ul. Za Humny 2467

                            688 01  Uherský Brod

 

Lektor:  Mgr. Alice Kutnarová

 

Pojďte sdílet své zkušenosti i starosti s jinými rodinnými pečujícími.

Skupina slouží i k poskytnutí podpory pro zvládnutí náročné životní situace.