Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Název Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v. v. i.
Sídlo Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo 45773009
Daňové identifikační číslo CZ45773009
Jméno statutárního zástupce Mgr. Jaromíra Kotíková
Kontakty Telefon: +420 211 152 711
E-mail: vupsv@vupsv.cz
Web: http://www.vupsv.cz/

 

Historická tradice Ústavu sahá až do začátku minulého století, kdy bylo založeno první výzkumné pracoviště v resortu práce a sociálních věcí - Sociální ústav Československé republiky (1919). Výzkumná činnost dnešního VÚPSV vychází z těchto tradic a je inspirována i aktivitami příbuzných ústavů a výzkumných center v evropských zemích.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se právní forma Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci – rejstřík veřejných výzkumných institucí.

Hlavní náplní Ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů, organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se zřizovatelem a zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v předmětných oblastech.

 

Mezi hlavní výzkumné zájmy Ústavu patří:

  • trh práce a zaměstnanost,
  • sociální dialog a pracovní vztahy,
  • sociální ochrana,
  • rodina,
  • rovné příležitosti,
  • příjmy a mzdy,
  • teorie sociální politiky,
  • nedílnou součástí ústavu je také oddělení knihovnicko-informačních služeb.

 

Na základě rozhodnutí zřizovatele ústavu bylo v úzké spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ustaveno výzkumné centrum VÚPSV v Brně, Joštova 10, 602 00 Brno.