Náš projekt ve svých aktivitách reaguje na současnou situaci rodinných pečujících, kteří se mnohdy v současném modelu služeb obtížně orientují, jsou často zahlceni celou řadou informací od jednotlivých poskytovatelů sociální i zdravotní péče a často si neví rady, jak vhodně celou péči organizovat, usměrňovat a přitom si zachovat dostatek fyzických i duševních sil.

 

Sociální a zdravotní služby jsou poskytovány nezávisle, samostatně jsou poskytovány sociální služby a samostatně zdravotní služby – neexistuje žádné propojení ani na celostátní ani na místní úrovni. Ze stávajícího systému služeb získává nyní pečující rodina jen dílčí poznatky, které neřeší všechny aspekty klientova problému, který má multikauzální příčiny (často současně zdravotní stav pečované osoby i nepříznivou sociální situaci).

Pečující osoby z hlediska uspokojování svých potřeb dnes vypadávají ze zorného pole sociálních i zdravotních služeb. Potřeby rodin se řeší okrajově, a to většinou až tehdy, kdy rodina vstoupí do systému služeb (tzn., že ten o koho pečují, čerpá některou službu např. pečovatelskou službu nebo domácí zdravotní péči). I tak je však řešena jen potřeba pečované osoby, ne rodiny, která se stará.

Je důležité zdůraznit skutečnost, ve které až 70 % příjemců příspěvku na péči navíc nevyužívá žádné služby od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

 

Projekt ve svých aktivitách nabízí adekvátní řešení zaměřené na podporu pečujících rodin!