Česká asociace pečovatelské služby

Název Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek
Sídlo Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo 69836698
Daňové identifikační číslo CZ 69836698
Jméno statutárního zástupce PhDr. Jindřich Kadlec
Kontakty

Mobil: +420 731 057 148, +420 737 043 837 
e-mail: caps@caps-os.cz
Web: http://www.caps-os.cz/

 

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i další podnikatelské subjekty.

ČAPS jako střešní organizace význačné části zařízení sociálních služeb je členem mnoha poradních a iniciačních orgánů na republikové i krajské úrovni, mj. Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a Unie zaměstnavatelských svazů. Expertní činnost vyvíjí asociace např. v rámci Svazu měst a obcí, Asociace krajů a dalších klíčových orgánech v oblasti sociálních služeb. Podstatnou roli sehrála ČAPS jako účastník připomínkového řízení při vzniku zákona o sociálních službách, kdy značná část připomínek byla do zákona zapracována.

Kromě expertní a dokumentační činnosti vyvíjí ČAPS vzdělávací a v neposlední řadě i informační činnost. Prvořadým úkolem asociace je představit pracovníky terénních sociálních služeb jako nezastupitelnou profesní skupinu, která hraje důležitou roli jak v oblasti sociální péče tak sociální prevence.

 

Hlavní aktivity asociace:

  • aktivně prosazuje (lobbuje) zájmy oboru a svých členů,
  • zastřešuje společné aktivity svých členů,
  • informuje veřejnost o profesi a snaží se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o terénních pečovatelských službách,
  • je platformou pro komunikaci napříč terénními pečovatelskými službami,
  • realizuje systém profesního vzdělávání.