Tiskové zprávy

V České republice vznikají Centra pro rodinné pečující. Městům a obcím mohou ušetřit finanční prostředky a rodinám usnadnit orientaci v nabídce sociálních a zdravotních služeb

(Havířov, duben 2018)Český sociální a zdravotní systém nezohledňuje potřeby rodin pečující o své blízké. Změnit to mohou tzv. Centra pro rodinné pečující, která prostřednictvím Poradů pro rodinné pečující budou pomáhat rodinám najít individuální řešení jejich situace. První Centra zahájí činnost v Havířově a Uherském Brodě.   

V současné době jsou sociální a zdravotní služby v oblasti péče o lidi nad 50 let poskytovány nezávisle a neexistuje mezi nimi propojení na celostátní, ani lokální úrovni. „V momentu, kdy chce rodina zabezpečit trvalou péči o nemocného rodinného příslušníka, musí se sama zorientovat v nabídce služeb. Zákon o sociálních službách jich definuje 34 druhů bez návaznosti na zdravotní oblast,“ popisuje současnou situaci mnoha českých rodin PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb Praha Řepy. Chybí zde tzv. Poradce pro rodinné pečující, který by jim ukázal cestu, jak o člena rodiny správně pečovat. Případně pomohl rychle najít řešení a umožnil jim propojit laickou domácí péči s oficiálně poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb.

Aktivity projektu reagují na situaci mnohých rodin, které se často v současném modelu služeb obtížně orientují a jsou zahlceni řadou informací od jednotlivých poskytovatelů sociální i zdravotní péče. Mnohdy si neví rady, jak vhodně celou péči organizovat, a přitom si zachovat dostatek fyzických i duševních sil.

 

Centra pro rodinné pečující

Řešením pro pečující rodiny budou nově tzv. Centra pro rodinné pečující, jejichž hlavním cílem je udržet zdravotně znevýhodněné a seniory v domácím prostředí a propojit péči rodiny s formální pomocí sociálního a zdravotního sektoru za účelem nejefektivnějšího řešení situace. „Aktivy Centra budou sestaveny na základě výsledků dotazníkového šetření, které nám pomůže zmonitorovat aktuální situaci v rodinách a lépe sestavit konkrétní služby pro rodinné pečující. Průzkum budeme opakovat také v budoucnosti,“ upřesňuje strukturu služeb PhDr. Jindřich Kadlec.

První dvě Centra pro rodinné pečující vzniknou v Havířově a Uherském Brodě. Finanční prostředky na jejich vybudování v celkové výši 9 629 605 Kč jsou čerpány z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu (SR).

 

Služby Centra pro rodinné pečující:

  • poradenský servis, např. pomoc s vyřízením dávek, na které má osoba, o kterou je pečováno, nárok,
  • vzdělávací kurzy, díky nimž rodiny získají teoretické i praktické znalosti pro řešení jejich problému. Lektory kurzů budou odborníci s dlouholetou praxí a v případě potřeby Centrum zajistí v době trvání kurzu i dohled nad osobou, o níž se pečuje. Celkem proběhne 54 vzdělávacích kurzů, jejichž součástí bude také e-learning,
  • poskytnutí podpory pro zvládnutí náročné životní situace,
  • sdílení zkušeností či starostí s jinými rodinnými pečujícími prostřednictvím svépomocných skupin pod vedením psychologa.

 

V současné době funguje podobná služba spojující zdravotní a sociální část pouze v nemocnicích. Zde ji zdravotně sociální pracovníci poskytují výhradně hospitalizovaným pacientům, ale mnohdy nejsou schopni uspokojit jejich poptávku. „Některá města a obce sdružují sociální a zdravotní služby do větších celků, v nichž se sice koncentruje více odborníků na jednom místě, ale rodina musí opět každou oblast péče zajistit samostatně. Sociální programy řeší obtížené situace za pomoci nástrojů sociální péče, ale bez návaznosti na aktuální zdravotní stav člověka. Naopak zdravotní péče je zaměřena na konkrétní úkony, například podávání léků, výměnu cévek a další,“ přibližuje Jindřich Kadlec.

 

Finanční úspora pro města a obce

Zřízením Center pro rodinné pečující, v nichž budou k dispozici vyškolení Poradci pro rodinné pečující, mohou městům a obcím ušetřit finanční prostředky z rozpočtu na sociální a zdravotní péči. „V roce 2016 monitorujeme v pobytových zařízeních pro seniory 55 031 lidí, přičemž náklad na jedno obsazené lůžko činí průměrně 26 810 Kč měsíčně. Jedním z hlavních cílů Center je poskytnout maximální péči lidem v rodinném prostředí, v důsledku čehož dojde k podstatnému snížení finanční zátěže na rozpočty měst a obcí. Přesnou částku úspor budeme znát po analýzách, které budou realizovány od ledna 2018 ve vybraných městech České republiky v rámci Studie úspor sociálně zdravotní péče založené na komunitním modelu,“ upřesňuje Jindřich Kadlec.